"BLISK" : مرور گر مورد استفاده برنامه نویسان(۱)

مرور گر هایی به مانند "موزیلا" ، "فایرفاکس" و غیره کار آمد اند ، اما نمی توان آنها را با BLISK مقایسه کرد زیرا ، این مرور گر "BLISK" تحت کروم گوگل منحصراً برای برنامه نویسان ساخته شده است.

همان طور که در مقدمه گفته شد ، "BLISK" منحصراً برای برنامه نویسان مطرح شده است ، اما این به معنای ناکار آمدن این مرور گر برای عموم نمی باشد ، کاربران به راحتی می توانند به طور ساده از این مرور گر بهره مند باشند.

تمایز "BLISK" از دیگر مرور گر ها برای برنامه نویسان این است که این مرور گر دارای مجموعه ای از ابزار های از پیش نصب شده می باشد ، که در حالتی به نام "AMULATOR" می توان یافت.

 این ویژگی می تواند کمک شایانی به برنامه نویسان کند طوری که آنان در هر حالات ابزار هایی را که در دست دارند[در آن برنامه نویسی هایی انجام داده اند] ، را در این مرور گر برسی و آزمون کنند. همچنین این مرور گر آنان را [برنامه نویسان را] در جهت مقایسه طرح هایشان در نسبت های پیکسلی و کیفیت ، وضوح ابزار ها و صفحه نمایش های مختلف توانایی می بخشد.

مرور گر "BLISK"  دارای وییگی مشهور به نام "SCROLL SUNC" میباشد. طوری که اجازه میدهد [به برنامه نویسان] تا بخش های کوچکی از برنامه نویسی خود را در ابزار های مختلف ، بدون این که تمرکزشان از بین برود ، تعامل برقرار کنند.

متن فوق برگرفته از نص[ی] به آدرس ذیل

/GOWEBSITE.IR/ ترجمه /

 

عضویت در خبر نامه