نقش زبان نشانه گذاری html در طراحی سایت

شاید اگر در اینترنت ذره ای راجع به HTML تحقیق کرده باشید به اسم زبان نشانه گذاری بسیار بر خورده باشید. HTML یک زبان نشانه گذاریست که در طراحی سایت به آن بسیار نیاز پیدا می کنید زیرا ...

شاید اگر در اینترنت ذره ای راجع به HTML تحقیق کرده باشید به اسم زبان نشانه گذاری بسیار بر خورده باشید. HTML یک زبان نشانه گذاریست که در طراحی سایت به آن بسیار نیاز پیدا می کنید زیرا وقتی با کد ها سر و کار داریم مشخص کردن جای هر کدام از قسمت های سایت کار بسیار سختی باشد, برای همین ما به یک زبان فقط برای مشخص کردن جای هر قسمت نیاز داریم اگر همچنان معنای زبان نشانه گذاری را نفهمیدید در واقع این زبان به این معناست که این یک زبان برنامه نویسی نیست و در هر جا به یک شکل دیده نمیشود و این به  عهده مرورگر هاست که نحوه چینش آن را تایین کنند و یک کد یکسان در دو مرورگر مختلف به شکل های مختلف دیده میشوند .

در گذشته و زمانی که زبان های طراحی سایت به صورت عام نبودند توسعه دهندگان مجبور بودند با HTML حتی طراحی سایت را انجام دهند این کاری بسیار سخت بود زیرا برای هر قسمت مجبور به نوشتن کد های جداگانه داشتند و از همه مهم تر این که HTML یک زبان طراحی سایت نبود و توسعه دهندگان آن به قسمت طراحی سایت خیلی رسیدگی نمیکردند. به همین دلیل زبان های طراحی سایت بسیار همه گیر تر شدند و وظیفه طراحی سایت از HTML گرفته شد و به زبان های طراحی سایت داده شد .

در ویرایش ها و نسخه های جدید HTML 5 امکاناتی نیز گذاشته شد به طور مثال دستور viewport برای واکنش گرا کردن سایت استفاده میشود . که در هر دستگاه با توجه به ابعاد دستگاه بیننده ابعاد سایت نیز تغییر کند اما به طور کلی HTML یک زبان نشانه گذاریست با انکه امکانات بسیار دیگری نیز دارد اما در طراحی سایت فقط برای مشخص کردن درست و اصولی هر قسمت سایت استفاده میشود حال آنکه دستورات تغییر رنگ اندازه فونت و غیره نیز در آن تعریف شده .

عضویت در خبر نامه